Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84914610XXX 150 00:00:00
2 84889440XXX 150 00:00:00
3 84886798XXX 150 00:00:00