Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84947989XXX 330 00:05:18
2 84942294XXX 315 00:05:16
3 84914461XXX 300 00:04:49
4 84948877XXX 300 00:04:49
5 84838372XXX 300 00:04:52
6 84917740XXX 285 00:04:43
7 84915129XXX 180 00:02:52
8 84856644XXX 150 00:00:00
9 84943869XXX 150 00:00:00
10 84918604XXX 150 00:00:00