Thành phố không ngủ' Phú Quốc có 5 kỷ lục Việt Nam

Hà Nội, Thứ 3 | 25.05.2021
Đăng bởi: Nguyễn Thu Nga

Nội dung

KIÊN GIANGTổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận 5 kỷ lục quốc gia cho hạng mục công trình, chương trình nghệ thuật tại Phú Quốc United Center.

Bài liên quan