Trình diễn nhiều loại hình di sản đặc sắc trong Lễ hội Thành Tuyên 2018

Hà Nội

Nội dung

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Tuyên Quang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ I tại Tuyên Quang.

Liên hoan nhằm tôn vinh và phát huy kho tàng di sản phi vật thể quốc gia của các địa phương trong cả nước, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Theo BTC, các đoàn nghệ thuật sẽ tham gia trình diễn các di sản gồm: Cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ, Đờn ca tài tử, Dân ca Ví Giặm, Khèn Mông, Chầu văn, Xòe Thái, trò diễn Xuân Phả, Hát Bài Chòi, Hát Then của dân tộc Tày, Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu.

le-hoi-thanh-tuyen-2018-1Tuyên Quang sẽ nỗ lực xây dựng Lễ hội Thành Tuyên thành sản phẩm du lịch chủ lực của tỉnh. Ảnh: TL.

Diễn ra từ 20 - 23/9/2018, các hoạt động của Liên hoan được lồng ghép với các hoạt động đặc sắc của Lễ hội Thành Tuyên - lễ hội Trung thu hết sức độc đáo và riêng có của tỉnh Tuyên Quang. Lễ khai mạc Liên hoan được kết hợp với Lễ khai mạc Lễ hội Thành Tuyên 2018 với chủ đề “Tinh hoa hội tụ”.

Lễ hội Thành Tuyên 2018 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng và đặc sắc như: Đêm hội Thành Tuyên; Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch Tuyên Quang; Chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và trình diễn một số loại hình di sản phục vụ nhân dân; Lễ hội bia Hà Nội; Giới thiệu các sản vật đặc sắc của các địa phương trong tỉnh cùng các hoạt động hưởng ứng của các huyện trong tỉnh.

Được biết, hiện nay, tỉnh Tuyên Quang đã kết nối với một số địa phương của Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan để tăng cường quảng bá cho lễ hội Thành Tuyên và du lịch Tuyên Quang.

Hà Tùng Long

Theo Dân Trí

Bài liên quan