Người Khmer với tục ăn trầu thăm dò ý kiến trước lễ cưới (P1)


Giới thiệu


Trong phong tục cưới hỏi của người Khmer thì người mai mối phải là người đàn bà, đàn ông lớn tuổi có uy tín, giỏi giang, trong làm ăn, ăn nói, hoạt bát tính tình vui vẻ, có tài thuyết phục người khác là người một vợ, một chồng, đông con (tiếng người Khmer gọi là Nék Chău Ma Ha).

Sau đó, người làm mai sẽ xem tuổi vợ chồng và đến nhà gái thực hiện các nghi lễ đầu tiên. Ngày trước, nghi lễ này tiến hành qua nhiều bước, người Khmer gọi là lễ ăn trầu.

1. I S’la đâk - ăn trầu lần thứ nhất

Lễ Si sla dâk (như lễ dạm ngõ của người Kinh), nhà trai thăm dò ý tứ của bố mẹ, gia đình cô gái, nếu nhận được thiện ý thì hỏi tuổi tác, mang cơi trầu tới nhà gái thưa chuyện.

Trong nghi thức này nhà trai chọn xem ngày tốt xấu và thông báo cho nhà gái biết ngày giờ bà mai đến với hai người thân bên nhà trai, đồng thời chuẩn bị lễ vật trầu cau, thuốc hút, rượu, bánh trái… và một cặp đèn cầy là vật không thể thiếu mỗi khi đi mời thầy hoặc ở trong đám lễ.

Nội dung chính của nghi thức này là đi sâu vào vấn đề hỏi cưới. Người Khmer gọi là Sua đòn đâng.

(Sưu tầm)

Bài liên quan